top of page

1.  dribling s míčem v pohybu

- dribling v pohybu, tzn. v kruhu nebo po přímce se změnou směru

- snažíme se každým krokem udělat dotek s míčem

- kontakt s míčem prostředníctvím vnejší strany špičky (NE kotníkama!)

- pokud cítime zlepšení, napádame hráče aby střídavě udržoval kontakt nejen s míčem ale i s okolím (např. s tatínkem, maminkou, televizi, apod.)

- pokud cítime zlepšení, zvyšujeme dynamiku provedení (v mírnem poklusu, rychlejší driibling)

2. zašlápnutí míče s rotací se kolem (osy) míče

- dribling v pohybu, tzn. v kruhu nebo po přímce se změnou směru

- snažíme se každým krokem udělat dotek s míčem

- zastavíme si míč podrážkou a přeneseme těžiště nad míč

- mírnýma poskokama se otočíme kolem míče, přičemž míč držíme ve stabilizované poloze podrážkou druhé nohy

- pokud cítíme zlepšeni, střídame nohy (pravou i levou)

3. rotace kolem osy (míče) souběžně s kontrolou míče

- dribling v pohybu, tzn. v kruhu nebo po přímce se změnou směru

- snažíme se každým krokem udělat dotek s míčem

- kontakt s míčem prostřednictvím vnější strany špičky (NE kotníkama!)

- vnitřní stranou nohy si zaseknu míč a souběžně mírnýma poskokama se pootočím kolem míče

- pokud cítime zlepšení, zvyšujeme dynamiku provedení (v mírnem poklusu, rychlejší driibling)

4. přihrávka "placírkou"

- (40 vteřina) - jednoduchá přihrávka placírkou z prvního doteku. Nezapomeňte přenášet těžiště nad míč (NE v záklonu, NE v předklonu), zpevnit nohu, vytočit se v kyčli.

- (63 vteřina) - přihrávka placírkou po převzetí míče. Míč převzít tak aby nám nezůstal pod nohou a zároveň aby nám neodskočil moc daleko od nohy (cit pro míč) a pak tou samou nohou nebo druhou nohou placírkou přihrávam

- (1:46) - převzetí míče s rotaci kolem osy (procvičovat cit pro míč + koordinace pohybu)

5.  cit pro míč + přihrávka nártem ("tkaničkama")

- (26 vteřina) - krátke vedení míče se změnou směru. Udržovat neustály kontakt s míčm (kontrolovat míč)

- (51 vteřina) - žonglování s míčem (POZOR s dopadem na zem, tzn. vždy nechám míč dopadnout na zem - nejlépe s gumovým míčem)

- (1:10) - dribling vnější strany nohy na místě. Pokud cítíme zlepšeni, děláme dribling v pohybu se změnou směru.

- (2:16) - přihrávka "tkaničkami" (nártem). Nezapomeňte přenášet těžiště nad míč (NE v záklonu, NE v předklonu).

6. obcházení soupeře 

- různé inspirace jak doma trénovat obcházení soupeře. Pokud "kličkovaní" chápeme jako specializovanou koordinaci s míčem, nemůžeme očekávat, že děti ve věku 5-8 let budou v této činnosti vynikat. Proto se snažíme v tomto věku děti vést spíše k obcházení soupeře ve smyslu "vedení míče se změnou směru".  Důraz klademe teda na kontrolu míče, cit pro míč, obratnostno koordinační prvky při změně pohybu do různých směrů.

7.cit pro míč

- nejdříve vše děláme TECHNICKY "PŘESNĚ" a až máme danou činnost osvojenou, začneme klást důraz na dynamiku provádění dané činnosti. NE NAOPAK !!!

8. převzetí míče ze vzduchu / po dopadu na zem + přihrávka z voleje / half-voleje

Zřejme nemá cenu vyjmenovávat všechny kritická místa těchto činnosti. Zaměřme se nejdříve na rozvoj správného odhadu letu/dopadu míče, odbourávaní strachu z toho že mě míč zasáhne do břicha/hlavy, správnou koordinaci všech končetin, správné přenášení těžiště (ne do záklonu co dělají děti nejraději z obavy že je míč zasáhne). 

bottom of page