top of page

Vážení rodiče,

na webových stránkách fotbalového svazu (https://facr.fotbal.cz/aktualni-desatero-chovani-na-hristi/a12338) jsou doporučující pravidla, kde při jejich dodržovaní je možné zahájit tréninkový proces ve skupinách. Je nutné se s těmito pravidly seznámit, abychom všichni věděli, jak se chovat při vstupu do areálu našeho fotbalového klubu.

 • Při vstupu do sportovního areálu si nesundávejte roušku, šátek, či jiné ochranné prostředky dýchacích cest.

 • Je zakázán vstup do budovy (šatny, sprchy, atd). Nejlépe uděláte, pokud vaše děti přijdou v tréninkovém oblečení již z domu.

 • Po vstupu do areálu rodiče pošlou své děti přímo na travnatou hrací plochu. Nezdržují se zbytečně ve skupinkách před vstupem do budovy (kde jsou lavičky).

 • Rodiče nevstupují na hrací plochu (trávu).

 • Rodiče své děti vyzvednou 10 minut před koncem tréninku. Pokud by se rodiče chtěli účastnit tréninku jako diváci, můžou využít prostor „na tribuně“ za podmínky dodržování 2m odstupu od ostatních přítomných.

 • Toalety budou přístupné pro hráče a realizační tým. Hráč/ka může na toaletu pouze se souhlasem některého člena realizačního týmu a pouze za použití ochranných prostředků dýchacích cest. Tím se zajistí, že na toaletách bude vždy jen jedna osoba a nedojde k tomu, že se tam potká vícero osob.

Co se týče podmínek pro samotný tréninkový proces, zatím platí:

 • Na sportovišti se musí nacházet ve stejném čase nejvýše 100 osob (včetně případných diváků).

 • Ve skupině 100 osob je možné trénovat a hrát přátelská a nemistrovská utkání:

 • Zachovávejte vzdálenost mezi hráči a ostatními nejméně 2 metry.

 • Trénovat a hrát ve skupině 100 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů.

 • Hráči v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest.

 • Rozhodčí nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, musejí ovšem dbát zvýšené opatrnosti při používání veškerých pomůcek spojených s výkonem jejich profese.

bottom of page