top of page

TÝMOVÝ KODEX

1.

2.

 

 

3.

 

4.

5.

 

6.

 

7.

8.

 

 

9.

10.

 

11.

Omluvy z tréninku a dalších akcii organizovaných klubem  SK Pyšely zasílat trenérům formou sms (případně zavolat) s dostatečným předstihem (min. hodinu před danou akci).  Omluvenka by mela obsahovat také důvod absence.

Sraz před tréninkem je min. 15 minut před jeho začátkem. Kluci se mohou na něj v klidu připravit, pokecat s kamarádam , případně si mohou procvičit (ne)osvojené dovedností prvky z předchozího tréninkového procesu.

Na tréninku má každý hráč svoji označenou láhev s pitím.

Na každém tréninku mají všichni hráči potřebnou tréninkovou výstroj uzpůsobenou danému počasí a zároveň, aby nemohlo dojít k sebepoškozovaní nebo poranění dalšího hráče (nedoporučujeme kolikové kopačky, pokrývky hlavy s pevným kšiltem, řetízky/náušnice, pevné obvazy nebo ortézy, apod.).

Rodiče/příbuzní/dospělý doprovod nevstupují na hrací plochu. Pokud je to nezbytné, požádají o svolení členy realizačního týmu dané kategorie.

Hráči a rodiče respektují pokyny trenérů, uvědomují si důležitost a význam trenérů pro vývoj  svých svěřenců.

Trenéři vedou otevřenou komunikaci s rodiči, vysvětlují jim své cíle a představy nejen o týmu jako celku, ale i o jednotlivých členech týmu-jednotlivých hráčích.

Trenéři si uvědomují význam správných návyků a zdravého životního stylu pro vývoj hráče, proto podporují hráče při získávání těchto návyků a dodržování životosprávy.

Pokud trenéři uloží domácí úkoly, je na rodičích, aby vytvořili v domácím prostředí podmínky pro postupné zlepšovaní se hráčů i mimo organizované tréninkové jednotky.

Přílišné ambice rodičů dítěti škodí! Pozitivní přistup rodičů zvyšuje v dítěti „chuť“ seberozvíjet se, a  pokračovat dál v dané aktivitě/činnosti.

V případě jakýchkoliv problémů dítěte informují rodiče ihned trenéry.

bottom of page